Thisted Musikforening

noder

Næste aktivitet i Thisted Musikforening:

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Thisted Musikforening.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 16. maj kl. 19.00
i Thisted Musikteater, Gobelinsalen

Dagsorden

1.   Valg af ordstyrer

2.   Formandens beretning

3.   a. Det reviderede regnskab fremlægges

      b. Budget for det nye regnskabsår

4.   Indkomne forslag

5.   Fastsættelse af kontingent

6.   Valg af

      a. Bestyrelse:
      På valg er: Kirsten Toft Christensen og Steen Jensen. Begge modtager genvalg.
      Desuden skal der vælges 1 medlem mere med en funktionsperiode på 1 år (vakant).

      b. Bestyrelsessuppleanter:
      2 suppleanter med henholdsvis 2 og 1 års funktionsperiode (begge vakante).

      c. Revisor:
      På valg er Jytte Jensen.

      d. Revisorsuppleant:
      2 suppleanter med henholdsvis 2 og 1 års funktionsperiode (begge vakante).

7.   EventueltIndkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.Efter generalforsamlingen, som vi regner med er slut kl. 20.00, skal vi møde Kirsten Wilbrandt Kjær,
som vi også havde på besøg for et par år siden.
Kirsten vil underholde os på sin bratsch.
Efter koncerten vil der være et let traktement.

Vil du have information om vore koncerter pr. mail?

Så send os en mail!