Thisted Musikforening

noder

Bliv medlem af Thisted Musikforening

Medlemskab og billetter
Som medlem:
Får du 5 koncerter i Thisted Musikforening.
Eventuelle ekstra koncerter vil være til reduceret pris.
Som medlem har du normalt gratis adgang til koncerter i 6 naboforeninger, når du viser medlemskortet fra Thisted Musikforening.
Der kan dog blive tale om entre til visse koncerter, se oplysningerne om koncerterne på foreningernes egne hjemmesider

Kontingent:
400 kr. for voksne

Billetpris for ikke - medlemmer:
150 kr. for voksne
Billetter købes ved indgangen.

Unge under uddannelse har gratis adgang

Indmeldelse:
Nye medlemmer kan kontakte:
Kasserer Steen Jensen 4021 8065
Eller indmelde sig ved første koncert.

Firmamedlemskab: Kontakt kasserer Steen Jensen 4021 8065

Konto nr. 9090 0001606069
CVR 7258 0311