Thisted Musikforening

noder

Bliv medlem af Thisted Musikforening

Medlemskab og billetter
Som medlem:
Får du 5 koncerter i Musikteateret samt mulighed for at komme med på bustur til Musikkens Hus i Aalborg til koncert med Aalborg Symfoniorkester (ekstra betaling).

Som medlem har du normalt gratis adgang til koncerter i 6 naboforeninger, når du viser medlemskortet fra Thisted Musikforening.
Der kan dog blive tale om entre til visse koncerter, se oplysningerne om koncerterne på foreningernes egne hjemmesider

Kontingent:
360 kr. for voksne

Billetpris for ikke - medlemmer:
120 kr. for voksne
Billetter købes ved indgangen.

Unge under uddannelse har gratis adgang

Indmeldelse:
Nye medlemmer kan kontakte:
Kasserer Steen Jensen 97 98 17 18
Eller indmelde sig ved første koncert.

Firmamedlemskab: Kontakt kasserer Steen Jensen 97 98 17 18

Konto nr. 9090 0001 6060 69
CVR 7258 0311